Dla rodzicówREKRUTACJA

Rekrutacja dla Dzieci co roku trwa od 1 do 31 kwietnia.

Zainteresowanych Rodziców i Dzieci zapraszamy do naszego Przedszkola w miesi±cu kwietniu w godzinach 8.00 - 16.00.