KontaktAdres:

95-043 Le¼nica Wielka
Osiedle bl. 4

tel.:

tel/fax:

e-mail: przedszkoleleznica@wp.pl